ภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพานแนวตั้ง

จัดห้องพระเสริมมงคลบ้าน และผู้อยู่อาศัยด้วยภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

ภาพพระพุทธเจ้าปริพนิพพานแนวนอน

ห้องปฏิบัติธรรมทางพระพุทธ​ศาสนากับภาพวอลเปเปอร์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแนวนอน

ภาพพระพุทธเจ้าปริพนิพพานมุมไกล

วอลเปเปอร์ตกแต่งห้องพระรูปพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแนวตั้ง