ภาพดอกบัวกับเทพพนมแบบยืน

ภาพมงคลแต่งห้องพระ ลายดอกบัวและเทพพนมแบบยื่น พื้นหลังสีดำ

ภาพดอกบัวกับเทพพนมแบบนั่ง

ต่อ เติม ห้องพระ ในบ้าน ลายดอกบัวและเทพพนมแบบนั่ง พื้นหลังสีแดง