ภาพต้นโพธิ์สีทองพื้นหลังสีเขียว

ฉากหลังพระพุทธรูปลายต้นโพธิ์สีทองพื้นกลังสีเขียว

ต้นโพธิ์สีทองพื้นหลังสีน้ำเงิน

จัดห้องพระอย่างถูกวิธี ด้วยภาพพิมพ์ต้นโพธิ์สีทองพื้นหลังสีน้ำเงิน