ภาพพญานาคและเทพพนม

ฉากหลังพระพุทธรูปลายพญานาคและเทพพนม พื้นหลังสีน้ำเงิน