ภาพต้นโพธิ์หน้าจั่วสีน้ำตาล

งานพุทธศิลป์ศิลปะรูปต้นโพธิ์มีหน้าจั่วสีดำ

ภาพต้นโพธิ์หน้าจั่วสีน้ำเงิน

ภาพมงคลแต่งห้องพระหน้าจั่วสีน้ำเงิน