ภาพดอกบัวลายไทย

ห้องพระแบบไทยเดิมๆ กับภาพดอกบัวลายไทยสีทอง