โต๊ะหมู่บูชา ภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้
ภาพแคนวาส ติดผนัง ภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้