ห้องพระกับบ้านชั้นเดียว ภาพเหตุการณ์ทางศาสนา
วอลเปเปอร์ติดห้องชิ้นใหญ่ ภาพเหตุการณ์ทางศาสนา