งานพุทธศิลป์ศิลปะ ภาพดอกบัวกับพญานาค
ภาพแคนวาส ติดผนัง ภาพดอกบัวกับพญานาค