ของแต่งห้องพระ ภาพดอกบัวหลายดอก บนพื้นหลังแบบต่างๆ
พิมพ์ ภาพดอกบัวหลายดอก บนพื้นหลังแบบต่างๆ