ภาพมงคลติดผนังห้องพระ ลายต้นโพธิ์ แบบพื้นหลังเน้นสี
รับทําวอลเปเปอร์ตามสั่ง ลายต้นโพธิ์อ่อนๆ พื้นหลังเป็นสีๆ