ห้องพระกับบ้านชั้นเดียว ภาพลายพญานาคกับเทพพนม
สั่งทําผ้าติดผนัง ภาพลายพญานาคกับเทพพนม