ห้องพระสไตล์โมเดิร์น ลายไทยพระแม่ธรณีบีบมวยผม
เครื่องพิมพ์วอลเปเปอร์ ลายไทยพระแม่ธรณีบีบมวยผม