ภาพต้นโพธิ์แบบมีกรอบข้างบน พื้นหลังสีแดง

ภาพต้นโพธิ์สีทองแต่งดีเทลเป็นกรอบใบโพธิ์สีทองด้านบนใช้เป็นไอเดีย การต่อเติมห้องพระ

ภาพต้นโพธิ์แบบมีกรอบข้างบน พื้นหลังสีเขียว

จัดห้องพระเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยการเพิ่มภาพต้นโพธิ์สีทอง พื้นหลังสีเขียว

ภาพต้นโพธิ์แบบมีกรอบข้างบน พื้นหลังสีครีม

ภาพต้นโพธิ์สีเหลืองพื้นหลังสีครีมแต่งลูกเล่นเป็นกรอบโพธิ์ด้านบนเพื่อจัดห้องพระเสริมมงคลบ้าน และผู้อยู่อาศัย