ภาพลายเทพพนม 3 องค์

จัดห้องพระเพื่อเป็นสิริมงคล กับถาพเทพพนมแต่งด้วยลวดลายไทยสีทอง ตัดกับพื้นหลังสีเขียว