ภาพใบโพธิ์แบบมีเลข๙

ตกแต่งห้องพระขนาดเล็กของบ้านด้วยภาพลายโพธิ์ แบบมีเลข ๙

ต้นโพธิ์แบมีเลข๙พื้นหลังน้ำเงิน

ภาพติดหลังพระลายต้นโพธิ์และเลข๙ พื้นหลังน้ำเงิน

ต้นโพธิ์สีทองแบบมีเลข๙

การเพิ่มวอลเปเปอร์ลายต้นโพธิ์แบบมีเลข ๙ ในห้องพระให้กับบ้าน