ภาพต้นโพธิ์ ต้นไม้ที่พระพุธเจ้า​ประทับในเหตุการณ์สำคัญ
ภาพแคนวาส ติดผนัง ลายต้นโพธิ์ทรงพุ่ม