ฉากหลังพระพุทธรูปลายต้นโพธิ์สีทองพื้นกลังสีเขียว...

read more