วอลเปเปอร์ตกแต่งห้องลายศิลปวัฒนธรรมไทย

ตกแต่งห้องด้วยวอลเปเปอร์ลายศิลปวัฒนธรรมไทย

วอลเปเปอร์ติดผนังสะท้อนถึงความสวยงามแบบไทย ผ่านลวดลายที่มีการเล่าเรื่องราว อาทิ ลายรจนาชมสวน และลายป่าหิมพานต์ หรือแม้แต่ลายประเพณีไทยที่มีจุดเด่นแตกต่างกันไป ซึ่งจะแสดงถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

ไอเดียแต่งห้องลายศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยวอลเปเปอร์ ลายประเพณีไทย


ไอเดียแต่งห้องลายศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยวอลเปเปอร์ ลายป่าหิมพานต์


ไอเดียแต่งห้องลายศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยวอลเปเปอร์ ลายรจนาชมสวน

กลับขึ้นด้านบน